Quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các Đội văn nghệ quần chúng ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Số ký hiệu văn bản 337/2020/NQ-HĐND
Ngày ban hành 09/12/2020
Ngày hiệu lực 20/12/2020
Trích yếu nội dung Quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các Đội văn nghệ quần chúng ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Tài chính
Người ký duyệt Bùi Đức Hinh
Tài liệu đính kèm 337-2020-NQ-HDND.pdf