TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SỞ TIN TỨC - SỰ KIỆN HỆ THỐNG VĂN BẢN HỎI ĐÁP VỀ CSTC CÔNG KHAI TÀI CHÍNH NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
TRANG CHỦ > Tin tức - Sự kiện > Thông báo Bản in  |  Gửi thư  |  Kênh RSS
Điều kiện của tổ chức nhận in hoá đơn
Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
BỘ TÀI CHÍNH
          _________
 Số: 16573   /BTC-TCT
 V/v điều kiện của tổ chức
         nhận in hoá đơn.
         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                         ____________________
             Hà Nội, ngày   06   tháng    12   năm 2010
 
 
 
Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 
Ngày 6 tháng 10 năm 2010, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 22/2010/TT-BTTTT, trong đó tại Khoản 3, Điều 6 Thông tư này hướng dẫn điều kiện nhận in của cơ sở in như sau: “Khi nhận in giấy tờ có giá, hóa đơn theo quy định của pháp luật phải có bản sao có chứng thực văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước quản lý loại giấy tờ đó và thực hiện theo các quy định của pháp luật có liên quan”. Về nội dung này, sau khi thống nhất với Bộ Thông tin và Truyền thông (tại công văn số 4054/BTTT-CXB ngày 03/12/2010), Bộ Tài chính có ý kiến như sau:
 
Đối với in hóa đơn thực hiện theo các quy định của pháp luật có liên quan, cụ thể là thực hiện theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ, Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính, theo đó điều kiện của tổ chức nhận in hoá đơnlà doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh còn hiệu lực và có giấy phép hoạt động ngành in(bao gồm cả in xuất bản phẩm và không phải xuất bản phẩm).
 
Bộ Tài chínhthông báo để Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết và thông báo đến từng doanh nghiệp trên địa bàn./.
 
Nơi nhận:
KT. BỘ TRƯỞNG
- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- Lưu: VT, TCT(VT, PC (2), CS (4)).
THỨ TRƯỞNG
 
 
 
Đã ký
 
 
Đỗ Hoàng Anh Tuấn
 
(Nguồn: mof )
Share |
CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG
Chỉ thị số 05/CT-BTC v/v bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Tân Mão và quý I năm 2011 (4/5/2011)
Kết quả thi vòng 1 và nhận đơn phúc khảo kỳ thi tuyển dụng công chức, viên chức Cơ quan Bộ Tài chính năm 2010 (4/5/2011)
Báo cáo giá tuần 01 năm 2015 một số mặt hàng trên thị trường tỉnh Hoà Bình
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ 08 LÔ ĐẤT Ở TẠI KHU TÂN THÀNH THỊ TRẤN BO HUYỆN KIM BÔI
Mọi tài sản nhà nước đều được Nhà nước giao cho cơ quan, đơn vị, tổ chức quản lý, sử dụng và được bảo dưỡng, sửa chữa, bảo vệ theo chế độ quy định.
Công văn số 2381/STC-QLTSC ngày 11/12/2014 Hướng dẫn thực hiện báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản năm 2014
Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất tại khu quy hoạch dân cư tổ 16 Phường Tân Thịnh
Đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước
Bán đấu giá tài sản
Báo cáo dự án chưa quyết toán và phê duyệt quyết toán theo Chỉ thị 27CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến ngày 30/9/2014
Công văn số 1828/STC-QLTSC Hướng dẫn kê khai báo cáo tài sản của các Dự án sử dụng vốn nhà nước
Văn bản pháp luật
Cung cấp bảng giá bán buôn tối đa, giá kê khai bán lẻ khuyến nghị
Báo cáo giá cả một số mặt hàng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Bào giá các mặt hàng thực phẩm tuần 42 năm 2014
Điều hành kinh doanh xăng dầu
Ký kết bản Hiệp định vay tài trợ cho Dự án Y tế Việt Nam
Công tác điều hành giá xăng dầu hiện nay
Kết quả Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 15, ngày 07-08/4/2011, tại Bali, Indonesia
Nội dung Thông tư số 52/2011/TT-BTC ngày 22/4/2011
Điều hành giá và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng, dầu
Tiếp Chủ tịch KfW và Lễ ký 2 Hiệp định với KfW
cong bao hoa binh
bo tai chinh
Cong thong tin hòa binh