TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SỞ TIN TỨC - SỰ KIỆN HỆ THỐNG VĂN BẢN HỎI ĐÁP VỀ CSTC CÔNG KHAI TÀI CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
TRANG CHỦ > Tin tức - Sự kiện > Thông báo Bản in  |  Gửi thư  |  Kênh RSS
Điều kiện của tổ chức nhận in hoá đơn
Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
BỘ TÀI CHÍNH
          _________
 Số: 16573   /BTC-TCT
 V/v điều kiện của tổ chức
         nhận in hoá đơn.
         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                         ____________________
             Hà Nội, ngày   06   tháng    12   năm 2010
 
 
 
Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 
Ngày 6 tháng 10 năm 2010, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 22/2010/TT-BTTTT, trong đó tại Khoản 3, Điều 6 Thông tư này hướng dẫn điều kiện nhận in của cơ sở in như sau: “Khi nhận in giấy tờ có giá, hóa đơn theo quy định của pháp luật phải có bản sao có chứng thực văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước quản lý loại giấy tờ đó và thực hiện theo các quy định của pháp luật có liên quan”. Về nội dung này, sau khi thống nhất với Bộ Thông tin và Truyền thông (tại công văn số 4054/BTTT-CXB ngày 03/12/2010), Bộ Tài chính có ý kiến như sau:
 
Đối với in hóa đơn thực hiện theo các quy định của pháp luật có liên quan, cụ thể là thực hiện theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ, Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính, theo đó điều kiện của tổ chức nhận in hoá đơnlà doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh còn hiệu lực và có giấy phép hoạt động ngành in(bao gồm cả in xuất bản phẩm và không phải xuất bản phẩm).
 
Bộ Tài chínhthông báo để Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết và thông báo đến từng doanh nghiệp trên địa bàn./.
 
Nơi nhận:
KT. BỘ TRƯỞNG
- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- Lưu: VT, TCT(VT, PC (2), CS (4)).
THỨ TRƯỞNG
 
 
 
Đã ký
 
 
Đỗ Hoàng Anh Tuấn
 
(Nguồn: mof )
Share |
CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG
Chỉ thị số 05/CT-BTC v/v bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Tân Mão và quý I năm 2011 (4/5/2011)
Kết quả thi vòng 1 và nhận đơn phúc khảo kỳ thi tuyển dụng công chức, viên chức Cơ quan Bộ Tài chính năm 2010 (4/5/2011)
Đính chính Nghị định số 151/2017/NĐ-CP
Tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Nghị quyết
Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện bán đấu giá tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân
Thư mời
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Báo cáo tổng hợp kết quả triển khai thực hiện chỉ đạo của Tỉnh uỷ
Thông báo đấu giá 06 chiếc xe ôtô các loại là tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước
Các gói thầu mua sắm tập trung tài sản năm 2017 (lần 3)
Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
duong day nong
qlvb
Cung cấp thông tin người phát ngôn
Công văn số112 /QLG-NLTS và CV sô 115/QLG-NLTS về cung cấp giá kê khai của một số sản phẩm sữa danh cho trẻ em dưới 24 tháng tuổi và tăng cường quản lý giá mặt hàng này.
Cung cấp bảng giá bán buôn tối đa, giá kê khai bán lẻ khuyến nghị
Báo cáo giá cả một số mặt hàng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Bào giá các mặt hàng thực phẩm tuần 42 năm 2014
Điều hành kinh doanh xăng dầu
Ký kết bản Hiệp định vay tài trợ cho Dự án Y tế Việt Nam
Công tác điều hành giá xăng dầu hiện nay
Kết quả Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 15, ngày 07-08/4/2011, tại Bali, Indonesia
Nội dung Thông tư số 52/2011/TT-BTC ngày 22/4/2011
cong bao hoa binh
bo tai chinh
Cong thong tin hòa binh
Quỹ bảo lãnh