TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SỞ TIN TỨC - SỰ KIỆN HỆ THỐNG VĂN BẢN HỎI ĐÁP VỀ CSTC CÔNG KHAI TÀI CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
TRANG CHỦ > Tin tức - Sự kiện > Thông báo Bản in  |  Gửi thư  |  Kênh RSS
Điều kiện của tổ chức nhận in hoá đơn
Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
BỘ TÀI CHÍNH
          _________
 Số: 16573   /BTC-TCT
 V/v điều kiện của tổ chức
         nhận in hoá đơn.
         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                         ____________________
             Hà Nội, ngày   06   tháng    12   năm 2010
 
 
 
Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 
Ngày 6 tháng 10 năm 2010, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 22/2010/TT-BTTTT, trong đó tại Khoản 3, Điều 6 Thông tư này hướng dẫn điều kiện nhận in của cơ sở in như sau: “Khi nhận in giấy tờ có giá, hóa đơn theo quy định của pháp luật phải có bản sao có chứng thực văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước quản lý loại giấy tờ đó và thực hiện theo các quy định của pháp luật có liên quan”. Về nội dung này, sau khi thống nhất với Bộ Thông tin và Truyền thông (tại công văn số 4054/BTTT-CXB ngày 03/12/2010), Bộ Tài chính có ý kiến như sau:
 
Đối với in hóa đơn thực hiện theo các quy định của pháp luật có liên quan, cụ thể là thực hiện theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ, Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính, theo đó điều kiện của tổ chức nhận in hoá đơnlà doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh còn hiệu lực và có giấy phép hoạt động ngành in(bao gồm cả in xuất bản phẩm và không phải xuất bản phẩm).
 
Bộ Tài chínhthông báo để Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết và thông báo đến từng doanh nghiệp trên địa bàn./.
 
Nơi nhận:
KT. BỘ TRƯỞNG
- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- Lưu: VT, TCT(VT, PC (2), CS (4)).
THỨ TRƯỞNG
 
 
 
Đã ký
 
 
Đỗ Hoàng Anh Tuấn
 
(Nguồn: mof )
Share |
CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG
Chỉ thị số 05/CT-BTC v/v bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Tân Mão và quý I năm 2011 (4/5/2011)
Kết quả thi vòng 1 và nhận đơn phúc khảo kỳ thi tuyển dụng công chức, viên chức Cơ quan Bộ Tài chính năm 2010 (4/5/2011)
Tham gia dự thảo Thông tư quy định công khai ngân sách của các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ
Rà soát, xử lý giao dịch dở dang trên hệ thống TABMIS
Đấu giá tài sản thanh lý 12 xe ô tô các loại đã qua sử dụng
Đấu giá quyền sử dụng 06 lô đất ở còn lại tổ 16 phường Tân Thịnh, tổ 28 phường Phương Lâm và tổ 6 phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình
Đấu giá quyền sử dụng 12 lô đất ở còn lại tại khu quy hoạch dân cư tổ 6, phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu quy hoạch dân cư Tổ 6 Phường Thịnh Lang
Công văn 357/UBND-TCTM ngày 22/4/2016 của UBND tỉnh Hòa Bình về tiêu chí, công trình dự án phải thực hiện kiểm toán
Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2017
Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu dân cư Tổ 28 Phường Phương Lâm TPHB
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC
duong day nong
qlvb
Công văn số112 /QLG-NLTS và CV sô 115/QLG-NLTS về cung cấp giá kê khai của một số sản phẩm sữa danh cho trẻ em dưới 24 tháng tuổi và tăng cường quản lý giá mặt hàng này.
Cung cấp bảng giá bán buôn tối đa, giá kê khai bán lẻ khuyến nghị
Báo cáo giá cả một số mặt hàng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Bào giá các mặt hàng thực phẩm tuần 42 năm 2014
Điều hành kinh doanh xăng dầu
Ký kết bản Hiệp định vay tài trợ cho Dự án Y tế Việt Nam
Công tác điều hành giá xăng dầu hiện nay
Kết quả Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 15, ngày 07-08/4/2011, tại Bali, Indonesia
Nội dung Thông tư số 52/2011/TT-BTC ngày 22/4/2011
Điều hành giá và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng, dầu
cong bao hoa binh
bo tai chinh
Cong thong tin hòa binh
Quỹ bảo lãnh