No title... No title... No title...
Triển khai thực hiện Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ
Ngày 22/10/2019 Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình có Công văn số 2369/STC-TTr về việc Triển khai thực hiện Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ

Kính gửi: Các phòng thuộc Sở Tài chính.

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 20/11/2018;

Căn cứ Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chỉnh phủ, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng,chống tham nhũng;

Căn cứ Công văn số 471/TTr-PCTN ngày 25/7/2019 của Thanh tra tỉnh v/v triển khai Nghị định số 59/2019/NĐ-CP,

Đề nghị các phòng thuộc Sở triển khai một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019 và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2019, có một số điểm mới như:

Mở rộng đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập; Bổ sung thêm một số tài sản, thu nhập phải kê khai;Biến động tài sản từ 300 triệu đồng/năm phải kê khai bổ sung; Thời điểm kê khai tài sản, thu nhập trước ngày 31/12; Xử lý hành vi kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, giải trình nguồn gốc của tài sản,thu nhập tăng thêm không trung thực; Trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách; Quy định 09 trường hợp xung đột lợi ích.

Các phòng thuộc Sở có trách nhiệm tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP đến toàn thể cán bộ, công chức trong phòng.Phòng Tin học và Thống kê thực hiện đăng tải Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP lên website của Sở.

2. Tổ chức rà soát các Văn bản quy phạm pháp luật thuộc trách nhiệm tham mưu của các phòng thuộc Sở đề nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đảm bảo phù hợp với Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP.

Đề nghị các phòng thuộc Sở triển khai thực hiện, báo cáo kết quả về Thanh tra Sở trước ngày 30/10/2019 tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Sở để báo cáo UBND tỉnh./.1.CVGUICACPHONGTRIENKHAINGHIDINH59.signed.signed.pdf
Luat Phong chong tham nhung.pdf
ND Phong chong tham nhung 1.pdf

Video tuyên truyền nông thôn mới
  • Ứng dụng PC Covid
  • Hướng dẫn cài đặt Bluezone để phòng, chống dịch COVID-19
  • Top 12 điểm du lịch nổi tiếng tại Hòa Bình thu hút khách du lịch nhất
  • ANTV Truyền hình công an nhân dân
1 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 54
  • Trong tuần: 9,604
  • Tất cả: 217,505