TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SỞ TIN TỨC - SỰ KIỆN HỆ THỐNG VĂN BẢN HỎI ĐÁP VỀ CSTC CÔNG KHAI TÀI CHÍNH NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
TRANG CHỦ > Nghiên cứu trao đổi Bản in  |  Gửi thư  |  Kênh RSS
Công tác quản lý tài sản nhà nước ở Hòa Bình: Nhiều chuyển biến tích cực
Nhiều chuyển biến tích cực là đánh giá chung của Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình trong Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (TSNN năm 2010)

 

Ảnh minh hoạ. (Nguồn: Internet)
Bên cạnh việc hoàn thiện và ban hành đồng bộ các quy định của địa phương về tình hình quản lý, sử dụng TSNN; công tác chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra việc quản lý, sử dụng TSNN tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh đã có nhiều chuyển biến. Việc chấp hành chế độ, chính sách trong công tác quản lý tài sản công đã đi vào nề nếp; việc triển khai thực hiện Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành đã thu được kết quả bước đầu, công tác kiểm kê tài sản nhà nước, phân loại tài sản theo Quyết định 32/2008/QĐ-BTC ngày 29/5/2008 của Bộ Tài chính áp dụng để theo dõi, hạch toán tại các cơ quan, đơn vị đạt kết quả tốt.
Đặc biệt, Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh thường xuyên hướng dẫn nghiệp vụ, tăng cường công tác đào tạo, nâng cao kiến thức của các cán bộ quản lý tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trong tỉnh thông qua lớp tập huấn nghiệp vụ công tác quản lý tài sản đảm bảo thực hiện theo đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ quy định; trình tự thủ tục mua sắm công khai, minh bạch; việc xác định giá trị tài sản theo nguyên tắc thị trường; việc mua sắm TSNN được hạch toán đầy đủ về hiện vật và giá trị theo quy định; các cơ quan đơn vị được giao quản lý sử dụng TSNN chấp hành đúng quy định về lập hồ sơ quản lý tài sản, thực hiện các trình tự, thủ tục về đầu tư mua sắm, thu hồi, điều chuyển…, thẩm quyền, trách nhiệm được phân cấp rõ ràng. Công tác kê khai đăng ký, báo cáo TSNN được các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện theo đúng quy định.
Tuy nhiên, theo đánh giá của Sở Tài chính, công tác quản lý TSNN vẫn còn một số tồn tại: một số ít cơ quan, đơn vị chưa nhận thức đầy đủ mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác quản lý, chưa nắm bắt kịp thời về số lượng và giá trị tài sản của đơn vị mình quản lý; chấp hành không đầy đủ các chế độ báo cáo TSNN và hạch toán tài sản theo chế độ quy định; việc sử dụng tài sản tại một số đơn vị còn sai mục đích dẫn đến lãng phí; quy trình xử lý tài sản chưa thực hiện theo đúng quy định; một số đơn vị chưa xây dựng quy chế quản lý, sử dụng tài sản trong cơ quan, đơn vị…
Để quản lý, sử dụng có hiệu quả TSNN trong thời gian tới, Sở Tài chính Hòa Bình kiến nghị:
Thứ nhất, Bộ Tài chính sớm ban hành Thông tư mua sắm tài sản hàng hóa nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, tổ chức, đơn vị.
Thứ hai, ban hành Nghị định về quản lý TSNN thuộc lĩnh vực kết cấu hạ tầng và quản lý tài sản sau đầu tư đảm bảo các loại tài sản này được quản lý thống nhất, đúng quy định.
Thứ ba, Bộ Tài chính hướng dẫn phân loại và xây dựng tiêu chí đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính và đơn vị sự nghiệp chưa tự chủ tài chính; hướng dẫn cụ thể tiêu chuẩn, điều kiện, thời gian thực hiện xác định đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính được xác định giá trị TSNN để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp.
Thứ tư, điều chỉnh quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị, phương tiện làm việc của các cơ quan, đơn vị của các cán bộ công chức nhà nước trên cơ sở sát với giá thị trường.
Thứ năm, hoàn thiện, bổ sung các văn bản quy định về chế độ, mua sắm, thanh lý, thu hồi, điều chuyển TSNN của các cơ quan Đảng, tổ chức, đoàn thể./.                                                                              

Theo Cục QLCS

(Nguồn: www.mof.gov.vn )
Share |
CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG
Chỉ số giá tiêu dùng tăng 3,32% (10/5/2011)
Quỹ Tiền tệ quốc tế: Châu Á tiếp tục phát triển mạnh  (10/5/2011)
Phấn đấu chuyển các đơn vị văn hóa nghệ thuật đủ điều kiện sang tự chủ tài chính (10/5/2011)
WB tái cam kết ưu tiên giảm đói nghèo ở các nước đang phát triển (10/5/2011)
Đẩy nhanh tiến độ sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất của khối cơ quan tư pháp (10/5/2011)
Báo cáo giá tuần 01 năm 2015 một số mặt hàng trên thị trường tỉnh Hoà Bình
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ 08 LÔ ĐẤT Ở TẠI KHU TÂN THÀNH THỊ TRẤN BO HUYỆN KIM BÔI
Mọi tài sản nhà nước đều được Nhà nước giao cho cơ quan, đơn vị, tổ chức quản lý, sử dụng và được bảo dưỡng, sửa chữa, bảo vệ theo chế độ quy định.
Công văn số 2381/STC-QLTSC ngày 11/12/2014 Hướng dẫn thực hiện báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản năm 2014
Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất tại khu quy hoạch dân cư tổ 16 Phường Tân Thịnh
Đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước
Bán đấu giá tài sản
Báo cáo dự án chưa quyết toán và phê duyệt quyết toán theo Chỉ thị 27CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến ngày 30/9/2014
Công văn số 1828/STC-QLTSC Hướng dẫn kê khai báo cáo tài sản của các Dự án sử dụng vốn nhà nước
Văn bản pháp luật
Cung cấp bảng giá bán buôn tối đa, giá kê khai bán lẻ khuyến nghị
Báo cáo giá cả một số mặt hàng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Bào giá các mặt hàng thực phẩm tuần 42 năm 2014
Điều hành kinh doanh xăng dầu
Ký kết bản Hiệp định vay tài trợ cho Dự án Y tế Việt Nam
Công tác điều hành giá xăng dầu hiện nay
Kết quả Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 15, ngày 07-08/4/2011, tại Bali, Indonesia
Nội dung Thông tư số 52/2011/TT-BTC ngày 22/4/2011
Điều hành giá và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng, dầu
Tiếp Chủ tịch KfW và Lễ ký 2 Hiệp định với KfW
cong bao hoa binh
bo tai chinh
Cong thong tin hòa binh