TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SỞ TIN TỨC - SỰ KIỆN HỆ THỐNG VĂN BẢN HỎI ĐÁP VỀ CSTC CÔNG KHAI TÀI CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
TRANG CHỦ > Ngân sách nhà nước > Công khai NSNN Bản in  |  Gửi thư  |  Kênh RSS
Quy chế công khai tài chính
Ngày 16/11/2004, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg về việc: Ban hành quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân...

Ngày 20 tháng 11 năm 1998, Thủ tướng chính phủ đã ký Quyết định số 225/1998/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế công khai tài chính đối với ngân sách nhà nước các cấp, đơn vị dự toán ngân sách, các doanh nghiệp nhà nước và các quỹ có nguồn thu từ các khoản đóng góp của nhân dân. Tiếp theo để đảm bảo việc công khai ngân sách nhà nước một cách hợp lý hơn, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 182/2001/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 225/1998/QĐ-TTg.

Từ đó đến nay, nhìn chung Quy chế công khai Tài chính đã được thực hiện một cách nghiêm túc, được các cơ quan tầng lớn nhân dân rất ủng hộ, các tổ chức tài chính Quốc tế và các nhà tài trợ cho Việt Nam đánh giá cao.

Để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác công khai tài chính - ngân sách theo quy định của Luật NSNN (sửa đổi); đồng thời để bảo đảm thực hiện đúng các quy định của Pháp lệnh về bảo vệ bí mật nhà nước, Quyết định số 237/2003/QĐ-TTg ngày 13/11/2003 của Thủ tướng Chính phủ về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật trong ngành tài chính, và các quy định về bí mật của các ngành khác theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 16/11/2004 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 192/2004/QĐ-TTG về việc: Ban hành quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân. Trong đó Quy chế đã có nhiều quy định nhằm: Mở rộng hơn về đối tượng và nội dung công khai; quy định thời gian và hình thức công khai quy định phù hợp với quy trình quản lý tài chính - ngân sách và để nâng cao hơn nữa tính công khai, minh bạch của hoạt động ngân sách nhà nước, các họat động tài chính có liên quan; đồng thời tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát của các cơ quan, đoàn thể, các tổ chức xã hội, của cán bộ công chức và nhân dân trong việc quyết định, phân bổ và sử dụng ngân sách nhà nước và các hoạt động tài chính.

Để các cấp ngân sách, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân sớm áp dụng Quy chế công khai Tài chính mới, Bộ Tài chính đã có phân công cho các đơn vị chức năng trong cơ quan Bộ khẩn trương triển khai xây dựng các thông tư hướng dẫn thực hiện; theo kế hoạch ngày 15/12/2004 các dự thảo thông tư sẽ được hoàn thành để trình Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt.

 

Phòng Thống kế - Vụ Ngân sách Nhà nước

(Nguồn: mof )
Share |
CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG
Quyết định công khai ngân sách nhà nước năm 2004 (9/5/2011)
Thư mời chào giá chi phí thẩm định giá giá trị còn lại của tài sản lưới điện hạ áp nông thôn
Dự thảo Nghị quyết về quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng, xử lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Hoà Bình.
Thông báo Bán đấu giá 01 chiếc xe ôtô TOYOTA PARADO đã qua sử dụng; Biến kiểm soát CM.8777 là tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước
Đính chính Nghị định số 151/2017/NĐ-CP
Tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Nghị quyết
Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện bán đấu giá tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân
Thư mời
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Báo cáo tổng hợp kết quả triển khai thực hiện chỉ đạo của Tỉnh uỷ
Thông báo đấu giá 06 chiếc xe ôtô các loại là tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước
duong day nong
qlvb
Cung cấp thông tin người phát ngôn
Công văn số112 /QLG-NLTS và CV sô 115/QLG-NLTS về cung cấp giá kê khai của một số sản phẩm sữa danh cho trẻ em dưới 24 tháng tuổi và tăng cường quản lý giá mặt hàng này.
Cung cấp bảng giá bán buôn tối đa, giá kê khai bán lẻ khuyến nghị
Báo cáo giá cả một số mặt hàng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Bào giá các mặt hàng thực phẩm tuần 42 năm 2014
Điều hành kinh doanh xăng dầu
Ký kết bản Hiệp định vay tài trợ cho Dự án Y tế Việt Nam
Công tác điều hành giá xăng dầu hiện nay
Kết quả Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 15, ngày 07-08/4/2011, tại Bali, Indonesia
Nội dung Thông tư số 52/2011/TT-BTC ngày 22/4/2011
cong bao hoa binh
bo tai chinh
Cong thong tin hòa binh
Quỹ bảo lãnh