No title... No title... No title...

Các Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, văn bản về quản lý điều hành, Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình đang xây dựng xin ý kiến tham gia của các đơn vị tổ chức, người dân và doanh nghiệp:
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOTẬP TIN
12708/STC-QLG&CS
Ngày bắt đầu: 05/10/2021
Ngày kết thúc: 24/10/2021
Lượt xem:1
22766/STC-QLNS
Ngày bắt đầu: 08/10/2021
Ngày kết thúc: 12/10/2021
Lượt xem:0
32536
Ngày bắt đầu: 22/09/2021
Ngày kết thúc: 06/10/2021
Lượt xem:5
42522/STC-QLG&CS
Ngày bắt đầu: 21/09/2021
Ngày kết thúc: 24/09/2021
Lượt xem:9
52441/STC-QLG&CS
Ngày bắt đầu: 14/09/2021
Ngày kết thúc: 20/09/2021
Lượt xem:4
61533/STC-TCHCSN
Ngày bắt đầu: 25/06/2021
Ngày kết thúc: 07/09/2021
Lượt xem:9
71757/STC-QLG&CS
Ngày bắt đầu: 16/07/2021
Ngày kết thúc: 20/07/2021
Lượt xem:12
81570/STC-QLGCS
Ngày bắt đầu: 30/06/2021
Ngày kết thúc: 07/07/2021
Lượt xem:11
91486/STC-TCHCSN
Ngày bắt đầu: 22/06/2021
Ngày kết thúc: 29/06/2021
Lượt xem:14
10742/STC-QLG&CS
Ngày bắt đầu: 13/04/2021
Ngày kết thúc: 10/05/2021
Lượt xem:18
11489/STC-QLG&CS
Ngày bắt đầu: 18/03/2021
Ngày kết thúc: 15/04/2021
Lượt xem:24
12667/STC-TCDN
Ngày bắt đầu: 06/04/2021
Ngày kết thúc: 12/04/2021
Lượt xem:28
1363/STC-TCDN
Ngày bắt đầu: 11/01/2021
Ngày kết thúc: 29/01/2021
Lượt xem:33
14134/STC-TCHCSN
Ngày bắt đầu: 20/01/2021
Ngày kết thúc: 27/01/2021
Lượt xem:20
153078/STC-QLGCS
Ngày bắt đầu: 18/12/2020
Ngày kết thúc: 28/12/2020
Lượt xem:22
162735/STC-TCHCSN
Ngày bắt đầu: 18/11/2020
Ngày kết thúc: 30/11/2020
Lượt xem:29
172646/CV-STC-QLG&CS
Ngày bắt đầu: 11/10/2020
Ngày kết thúc: 22/11/2020
Lượt xem:16
182452/STC-QLG&CS
Ngày bắt đầu: 23/10/2020
Ngày kết thúc: 22/11/2020
Lượt xem:20
192320/STC-QLG&CS
Ngày bắt đầu: 10/07/2020
Ngày kết thúc: 18/11/2020
Lượt xem:25
201736/STC-QLG&CS
Ngày bắt đầu: 05/08/2020
Ngày kết thúc: 31/08/2020
Lượt xem:53
211303/STC-TCND
Ngày bắt đầu: 15/06/2020
Ngày kết thúc: 22/06/2020
Lượt xem:47
22500/STC-QLG&CS
Ngày bắt đầu: 19/03/2020
Ngày kết thúc: 18/04/2020
Lượt xem:73
23643/STC-QLG&CS
Ngày bắt đầu: 31/03/2020
Ngày kết thúc: 10/04/2020
Lượt xem:73
24183/STC-QLGCS
Ngày bắt đầu: 05/02/2020
Ngày kết thúc: 15/02/2020
Lượt xem:48
25 /2019/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu: 01/10/2019
Ngày kết thúc: 31/01/2020
Lượt xem:54
26Dự thảo thay thế Thông tư 72/2017/TT-BTC và Thông tư số 06/2019/TT-BTC
Ngày bắt đầu: 27/12/2019
Ngày kết thúc: 10/01/2020
Lượt xem:68
272947/STC-TCDN
Ngày bắt đầu: 23/12/2019
Ngày kết thúc: 30/12/2019
Lượt xem:44
281733/CV-STC-QLG&CS
Ngày bắt đầu: 08/08/2019
Ngày kết thúc: 20/08/2019
Lượt xem:87
29921/STC-QLG&CS
Ngày bắt đầu: 07/05/2018
Ngày kết thúc: 30/05/2019
Lượt xem:64
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 760
  • Trong tuần: 7,594
  • Tất cả: 171,364