No title... No title... No title...
Tổng số: 9
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
12 /2021/QĐ-UBND 12/05/2021 Ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi tỉnh quản lý Tải về
28/BTC-QLG 04/01/2021 Hướng dẫn chi kinh phí hoạt động của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự Tải về
3056/STC-QLG&CS 17/12/2020 báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2020 Tải về
17/2020/QĐ-UBND 17/09/2020 Quy định tài sản có giá trị lớn trong trường hợp sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hòa Bình Tải về
2047/STC-QLG&CS 03/09/2020 quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung Tải về
10253/BTC-QLCS 25/08/2020 hướng dẫn quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung Tải về
23/2020/QĐ-TTg 14/08/2020 Quy định việc điều chuyển, tiếp nhận vốn, tài sản và hoàn trả vốn đối với các dự án thành phần thuộc Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2013 - 2020 Tải về
982/STC-GLQ&CS 06/05/2020 Triển khai Thông tư số 29/2020/TT-BTC ngày 17/4/2020 của Bộ Tài chính Tải về
50/TB-ĐG 14/02/2020 Bán đấu giá 02 chiếc xe ô tô KIA MORNING đã qua sử dụng là tài sản được xác lập quyền sử hữu toàn dân Tải về