No title... No title... No title...
Tổng số: 17
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
89/2021/NĐ-CP 18/10/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Tải về
1406/QĐ-UBND 12/07/2021 Về việc phân cấp thẩm quyền thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa; Xử lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa bị mất, bị hủy hoại trong trường hợp do thiên tai, hỏa hoạn hoặc các nguyên nhân khác thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hòa Bình Tải về
225/QĐ-BTC 04/03/2021 Về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 Tải về
176/QĐ-UBND 27/01/2021 Công bố danh mục văn bản QPPLcủa HĐND, UBND đã hết hiệu thi hành Tải về
135 /QĐ-UBND 21/01/2021 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình Tải về
35/TTg-KGVX 15/01/2021 V/v tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 Tải về
01/CT-TTg 05/01/2021 Về tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Tải về
130/2020/NĐ-CP 30/10/2020 Về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị Tải về
32/2020/QĐ-TTg 19/10/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid 19 Tải về
1837/STC-VP 14/08/2020 Triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone Tải về
12