No title... No title... No title...
Tổng số: 43
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
2797/STC-QLG&CS 11/10/2021 Hướng dẫn đăng tải thông tin bán tài sản công. Tải về
2433 /STC-QLG&CS 13/09/2021 Trình tự, thủ tục lập đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập và mục đích cho thuê, liên doanh,liên kết Tải về
6269/VPUBND-NC 05/08/2021 Tham gia ý kiến vào Thông tư của Bộ Tài chính về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài chính thuộc UBND cấp tỉnh và Phòng Kinh tế - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện Tải về
1940/STC-QLG&CS 02/08/2021 Triển khai thi hành Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ. Tải về
1933/STC-QLNS 30/07/2021 Triển khai công tác xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 Tải về
1899 /STC-QLNS 29/07/2021 chuẩn bị Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2021 Tải về
1889/STC-QLNS 29/07/2021 Cung cấp số liệu xây dựng dự toán năm 2022 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2022 - 2024 Tải về
1780/STC-QLG&CS 20/07/2021 Tham gia các chính sách đề nghị xây dựng Luật Giá (sửa đổi) Tải về
251/STC-QLNS 04/02/2021 triển khai thực hiện chính sách giảm mức thu của một số khoản phí, lệ phí Tải về
35/TTg-KGVX 15/01/2021 V/v tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 Tải về
12345