No title... No title... No title...
Tổng số: 53
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
102/2021/NĐ-CP 16/11/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hiện tiết kiệm, chống lãnh phí; dữ trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập Tải về
100/2021/NĐ-CP 15/11/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê Tải về
99/2021/NĐ-CP 11/11/2021 Quy định về quản lý, thanh toán dự án sử dụng vốn đầu tư công Tải về
89/2021/NĐ-CP 18/10/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Tải về
81/2021/NĐ-CP 27/08/2021 Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo Tải về
79/2021/NĐ-CP 16/08/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2018 về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ Tải về
67/2021/NĐ-CP 15/07/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công Tải về
60/2021/NĐ-CP 21/06/2021 Quy định cơ chế tự chủ tài của đơn vị sự nghiệp công lập Tải về
58/2021/NĐ-CP 10/06/2021 Quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng Tải về
52/2021/NĐ-CP 19/04/2021 Gia hạn thời hạn nộp Thuế giá trị gia tăng, Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thuế thu nhập cá nhân và tiền Thuế đất trong năm 2021 Tải về
123456