No title... No title... No title...
Tổng số: 20
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1688/QĐ-UBND 11/08/2021 Về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính cắt giảm 30% thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Hòa Bình Tải về
6269/VPUBND-NC 05/08/2021 Tham gia ý kiến vào Thông tư của Bộ Tài chính về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài chính thuộc UBND cấp tỉnh và Phòng Kinh tế - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện Tải về
1406/QĐ-UBND 12/07/2021 Về việc phân cấp thẩm quyền thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa; Xử lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa bị mất, bị hủy hoại trong trường hợp do thiên tai, hỏa hoạn hoặc các nguyên nhân khác thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hòa Bình Tải về
12 /2021/QĐ-UBND 12/05/2021 Ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi tỉnh quản lý Tải về
27/2021/TT-BTC 19/04/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 11 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ Việt Nam Tải về
312/QĐ-BTC 18/03/2021 về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Bộ Tài chính Tải về
176/QĐ-UBND 27/01/2021 Công bố danh mục văn bản QPPLcủa HĐND, UBND đã hết hiệu thi hành Tải về
135 /QĐ-UBND 21/01/2021 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình Tải về
33/QĐ-UBND 08/01/2021 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình Tải về
3205/QĐ-UBND 21/12/2020 Phân cấp thẩm quyền thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Xử lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hòa Bình Tải về
12