No title... No title... No title...
Tổng số: 210
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
994/QĐ-BTC 14/05/2021 về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Bộ Tài chính Tải về
12 /2021/QĐ-UBND 12/05/2021 Ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi tỉnh quản lý Tải về
471/2021/NQ-HĐND 11/05/2021 Quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã hội dư, nghỉ việc khi thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ Tải về
470/2021/NQ-HĐND 11/05/2021 Quy định chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên tránh nguyên là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam và Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã do sắp xếp đơn vị hành chính theo Nghị quyết số 830/NQ-UBTVQH ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Tải về
939/QĐ-BTC 10/05/2021 V/v bổ sung kinh phí mua gạo đề xuất cấp hỗ trợ cho học sinh và dự án trồng rừng tại các địa phương từ 16/11/2019 đến ngày 15/11/2020 Tải về
870/QĐ-BTC 29/04/2021 Về việc Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng định mức phân bổ chi thường xuyên của ngân sách nhà nước năm 2022 Tải về
871/QĐ-BTC 29/04/2021 Về việc thành lập Ban chỉ đạo và Tổ biên tập xây dựng Đề án "Đổi mới cơ chế phân cấp quản lý, phân bổ ngân sách nhà nước để đảm bảo vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương và chủ động của ngân sách địa phương, các cơ quan, đơn vị có liên quan" Tải về
29/2021/TT-BTC 28/04/2021 Hướng dẫn quản lý kinh phí thẩm định sách giáo khoa giáo giáo dục phổ thông Tải về
28/2021/TT-BTC 27/04/2021 Ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12 Tải về
27/2021/TT-BTC 19/04/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 11 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ Việt Nam Tải về
12345678910...