No title... No title... No title...
Tổng số: 259
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
89/2021/NĐ-CP 18/10/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Tải về
2797/STC-QLG&CS 11/10/2021 Hướng dẫn đăng tải thông tin bán tài sản công. Tải về
30/2021/QĐ-TTg 10/10/2021 Về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022 Tải về
85/2021/TT-BTC 05/10/2021 Hướng dẫn một số nội dung về thu, nộp khoản lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp Tải về
84/2021/TT-BTC 04/10/2021 Sửa đổi, bổ sung Thông tư 75/2019/TT-BTC ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông Tải về
27/2021/QĐ-TTg 25/09/2021 Về việc giảm tiền thuế đất năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 Tải về
1850/QĐ-BTC 22/09/2021 Ban hành quy chế quản ly, vận hành sử dụng tầng truyền thông thống nhất ngành Tài chính Tải về
78/2021/TT-BTC 17/09/2021 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ Tải về
77/2021/TT-BTC 17/09/2021 Thực hiện Thông tư 77/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính. Tải về
1799/QĐ-BTC 16/09/2021 Ban hành Quy chế Quản lý, vận hành, khai thác Cổng Công khai ngân sách nhà nước Tải về
12345678910...