No title... No title... No title...
Về kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp được quy định tại Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 28/2016/QH14 ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội
Số ký hiệu văn bản 107/2020/QH14
Ngày ban hành 10/06/2020
Ngày hiệu lực 01/01/2021
Trích yếu nội dung Về kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp được quy định tại Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 28/2016/QH14 ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực NN&PTNT
Người ký duyệt Nguyễn Thị Kim Ngân - Chủ tịch QH
Tài liệu đính kèm 107.signed.pdf