No title... No title... No title...
Phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề: Bổ trợ tư pháp; Hình sự; Kế toán, kiểm toán; Thống kê và 24 đề mục
Số ký hiệu văn bản 81/NQ-CP
Ngày ban hành 25/05/2020
Ngày hiệu lực 25/05/2020
Trích yếu nội dung Phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề: Bổ trợ tư pháp; Hình sự; Kế toán, kiểm toán; Thống kê và 24 đề mục
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Chính sách xã hội
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc
Tài liệu đính kèm Trien khai NQ 81.rar