No title... No title... No title...
Về việc ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình https://drive.google.com/file/d/1yVyw7d-NAGMV6eaKsZBpsrkelH9YFLHd/view?usp=sharing(Link các mẫu biểu đính kèm Quyết định 83)
Số ký hiệu văn bản 83/2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/12/2021
Ngày hiệu lực 01/01/2022
Trích yếu nội dung Về việc ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình https://drive.google.com/file/d/1yVyw7d-NAGMV6eaKsZBpsrkelH9YFLHd/view?usp=sharing(Link các mẫu biểu đính kèm Quyết định 83)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài chính
Người ký duyệt Bùi Văn Khánh
Tài liệu đính kèm QD 83.pdf