No title... No title... No title...
V/v Báo cáo tình hình quản lý sử dụng, xử lý tài sản công năm 2021
Số ký hiệu văn bản 3786/STC-QLG&CS
Ngày ban hành 25/12/2021
Ngày hiệu lực 31/12/2021
Trích yếu nội dung V/v Báo cáo tình hình quản lý sử dụng, xử lý tài sản công năm 2021
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Y tế - Sức khỏe
Người ký duyệt Hoàng Văn Lộc
Tài liệu đính kèm Công văn 3786.rar