No title... No title... No title...
Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 64/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Số ký hiệu văn bản 3835/STC-QLG&CS
Ngày ban hành 28/12/2021
Ngày hiệu lực 28/12/2021
Trích yếu nội dung Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 64/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tài chính
Người ký duyệt Hoàng Văn Lộc
Tài liệu đính kèm HDNQ64PCTS_19632.signed_17260.signed.pdf