No title... No title... No title...
Về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài
Số ký hiệu văn bản 114/2021/NĐ-CP
Ngày ban hành 16/12/2021
Ngày hiệu lực 16/12/2021
Trích yếu nội dung Về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Tài chính
Người ký duyệt Phạm Bình Minh
Tài liệu đính kèm 114.signed.pdf