No title... No title... No title...
Phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vị quản lý tỉnh Hòa Bình
Số ký hiệu văn bản 81/2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/12/2021
Ngày hiệu lực 28/12/2021
Trích yếu nội dung Phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vị quản lý tỉnh Hòa Bình
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài chính
Người ký duyệt Bùi Văn Khánh
Tài liệu đính kèm QuytnhphncpthmquynbanhnhTCMsdngMMTBchuyndngticccquantchcnvthucphmviqunltnhHB_27408signed_28410signed_46946signed_36849signed.pdf