No title... No title... No title...
Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng
Số ký hiệu văn bản 108/2021/NĐ-CP
Ngày ban hành 07/12/2021
Ngày hiệu lực 20/01/2021
Trích yếu nội dung Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Tài chính
Người ký duyệt Phạm Minh Chính
Tài liệu đính kèm 108.signed.pdf