No title... No title... No title...
Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hiện tiết kiệm, chống lãnh phí; dữ trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập
Số ký hiệu văn bản 102/2021/NĐ-CP
Ngày ban hành 16/11/2021
Ngày hiệu lực 01/01/2022
Trích yếu nội dung Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hiện tiết kiệm, chống lãnh phí; dữ trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Tài chính
Người ký duyệt Lê Minh Khái
Tài liệu đính kèm 102.signed.pdf