No title... No title... No title...
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2020/TT-BTC ngày 13 tháng 4 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định tạm ứng vay ngân quỹ nhà nước của ngân sách nhà nước
Số ký hiệu văn bản 97/2021/TT-BTC
Ngày ban hành 12/11/2021
Ngày hiệu lực 01/01/2022
Trích yếu nội dung Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2020/TT-BTC ngày 13 tháng 4 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định tạm ứng vay ngân quỹ nhà nước của ngân sách nhà nước
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Tài chính
Người ký duyệt Võ Thành Hưng
Tài liệu đính kèm 97.signed_01.pdf