No title... No title... No title...
Quy định cấu trúc, định dạng dữ liệu phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá
Số ký hiệu văn bản 93/2021/TT-BTC
Ngày ban hành 01/11/2021
Ngày hiệu lực 31/12/2021
Trích yếu nội dung Quy định cấu trúc, định dạng dữ liệu phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Tài chính
Người ký duyệt Nguyễn Đức Chi
Tài liệu đính kèm TT 93.2021.PDF