No title... No title... No title...
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
Số ký hiệu văn bản 89/2021/NĐ-CP
Ngày ban hành 18/10/2021
Ngày hiệu lực 10/12/2021
Trích yếu nội dung Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Y tế - Sức khỏe
Người ký duyệt Phạm Bình Minh
Tài liệu đính kèm 89.signed.pdf