No title... No title... No title...
Về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022
Số ký hiệu văn bản 30/2021/QĐ-TTg
Ngày ban hành 10/10/2021
Ngày hiệu lực 10/10/2021
Trích yếu nội dung Về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài chính
Người ký duyệt Lê Minh Khái
Tài liệu đính kèm 30.signed (1).pdf