No title... No title... No title...
Hướng dẫn một số nội dung về thu, nộp khoản lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp
Số ký hiệu văn bản 85/2021/TT-BTC
Ngày ban hành 05/10/2021
Ngày hiệu lực 01/01/2022
Trích yếu nội dung Hướng dẫn một số nội dung về thu, nộp khoản lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Tài chính
Người ký duyệt Trần Xuân Hà
Tài liệu đính kèm Thông tư 85.BTC.pdf