No title... No title... No title...
Sửa đổi, bổ sung Thông tư 75/2019/TT-BTC ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông
Số ký hiệu văn bản 84/2021/TT-BTC
Ngày ban hành 04/10/2021
Ngày hiệu lực 20/11/2021
Trích yếu nội dung Sửa đổi, bổ sung Thông tư 75/2019/TT-BTC ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Tài chính
Người ký duyệt Võ Thành Hưng
Tài liệu đính kèm TT 84.2021.BTC.PDF