No title... No title... No title...
Thực hiện Thông tư 77/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính.
Số ký hiệu văn bản 77/2021/TT-BTC
Ngày ban hành 17/09/2021
Ngày hiệu lực 03/11/2021
Trích yếu nội dung Thực hiện Thông tư 77/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính.
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Tài chính
Người ký duyệt Nguyễn Đức Chi
Tài liệu đính kèm TT 77 BTC.PDF