No title... No title... No title...
Về việc giảm tiền thuế đất năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Số ký hiệu văn bản 27/2021/QĐ-TTg
Ngày ban hành 25/09/2021
Ngày hiệu lực 25/09/2021
Trích yếu nội dung Về việc giảm tiền thuế đất năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài chính
Người ký duyệt Lê Minh Khái
Tài liệu đính kèm QD+27.pdf