No title... No title... No title...
Ban hành quy chế quản ly, vận hành sử dụng tầng truyền thông thống nhất ngành Tài chính
Số ký hiệu văn bản 1850/QĐ-BTC
Ngày ban hành 22/09/2021
Ngày hiệu lực 22/09/2021
Trích yếu nội dung Ban hành quy chế quản ly, vận hành sử dụng tầng truyền thông thống nhất ngành Tài chính
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài chính
Người ký duyệt Nguyễn Đức Chi
Tài liệu đính kèm QĐ 1850.BTC.pdf