No title... No title... No title...
Ban hành Quy chế Quản lý, vận hành, khai thác Cổng Công khai ngân sách nhà nước
Số ký hiệu văn bản 1799/QĐ-BTC
Ngày ban hành 16/09/2021
Ngày hiệu lực 16/09/2021
Trích yếu nội dung Ban hành Quy chế Quản lý, vận hành, khai thác Cổng Công khai ngân sách nhà nước
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài chính
Người ký duyệt Nguyễn Đức Chi
Tài liệu đính kèm QĐ 1799.BTC.pdf