No title... No title... No title...
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành
Số ký hiệu văn bản 02/2021/QĐ-KTNN
Ngày ban hành 20/08/2021
Ngày hiệu lực 01/09/2021
Trích yếu nội dung Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài chính
Người ký duyệt Trần Sỹ Thanh
Tài liệu đính kèm 2.2021.QD.KTNN.doc