No title... No title... No title...
Hướng dẫn quản lý kinh phí chuẩn bị, tổ chức và tham dư các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông
Số ký hiệu văn bản 69/2021/TT-BTC
Ngày ban hành 11/08/2021
Ngày hiệu lực 01/10/2021
Trích yếu nội dung Hướng dẫn quản lý kinh phí chuẩn bị, tổ chức và tham dư các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Tài chính
Người ký duyệt Võ Thành Hưng
Tài liệu đính kèm TT 69.BTC.pdf