No title... No title... No title...
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2018 về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ
Số ký hiệu văn bản 79/2021/NĐ-CP
Ngày ban hành 16/08/2021
Ngày hiệu lực 01/10/2021
Trích yếu nội dung Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2018 về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Tài chính
Người ký duyệt Phạm Bình Minh
Tài liệu đính kèm 79.signed_01.pdf