No title... No title... No title...
Về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính cắt giảm 30% thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Số ký hiệu văn bản 1688/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/08/2021
Ngày hiệu lực 11/08/2021
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính cắt giảm 30% thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Chính sách-Cải cách hành chính
Người ký duyệt Bùi Văn Khánh
Tài liệu đính kèm QĐ 1688.pdf