No title... No title... No title...
Về danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyên đơn vị Sự nghiệp công lập thành Công ty Cổ phần
Số ký hiệu văn bản 26/2021/QĐ-TTg
Ngày ban hành 12/08/2021
Ngày hiệu lực 01/10/2021
Trích yếu nội dung Về danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyên đơn vị Sự nghiệp công lập thành Công ty Cổ phần
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài chính
Người ký duyệt Lê Minh Khái
Tài liệu đính kèm 26.signed_01.pdf