No title... No title... No title...
Tham gia ý kiến vào Thông tư của Bộ Tài chính về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài chính thuộc UBND cấp tỉnh và Phòng Kinh tế - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện
Số ký hiệu văn bản 6269/VPUBND-NC
Ngày ban hành 05/08/2021
Ngày hiệu lực 05/08/2021
Trích yếu nội dung Tham gia ý kiến vào Thông tư của Bộ Tài chính về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài chính thuộc UBND cấp tỉnh và Phòng Kinh tế - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tài chính
Người ký duyệt Nguyễn Anh Tuấn
Tài liệu đính kèm Tham gia ý kiến TT.BTC.PDF