No title... No title... No title...
Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2022-2024
Số ký hiệu văn bản 61/2021/TT-BTC
Ngày ban hành 26/07/2021
Ngày hiệu lực 09/09/2021
Trích yếu nội dung Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2022-2024
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Tài chính
Người ký duyệt Hồ Đức Phớc
Tài liệu đính kèm TT 61.BTC.docx