No title... No title... No title...
Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 35 Thông tư 71/2018/TT-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính quy định chế tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước
Số ký hiệu văn bản 54/2021/TT-BTC
Ngày ban hành 06/07/2021
Ngày hiệu lực 25/08/2021
Trích yếu nội dung Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 35 Thông tư 71/2018/TT-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính quy định chế tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Tài chính
Người ký duyệt Đồ Hoàng Anh Tuấn
Tài liệu đính kèm Thông tư 54.BTC.pdf