No title... No title... No title...
Về Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn giai đoạn 2021 - 2025
Số ký hiệu văn bản 22/2021/QĐ-TTg
Ngày ban hành 02/07/2021
Ngày hiệu lực 19/08/2021
Trích yếu nội dung Về Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn giai đoạn 2021 - 2025
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài chính
Người ký duyệt Lê Minh Khái
Tài liệu đính kèm 22.signed.pdf