No title... No title... No title...
Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam
Số ký hiệu văn bản 42/2021/TT-BTC
Ngày ban hành 04/06/2021
Ngày hiệu lực 20/07/2021
Trích yếu nội dung Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Tài chính
Người ký duyệt Huỳnh Quang Hải
Tài liệu đính kèm Thông tư 42.2021.pdf