No title... No title... No title...
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 133/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập Báo cáo tài chính nhà nước
Số ký hiệu văn bản 39/2021/TT-BTC
Ngày ban hành 01/06/2021
Ngày hiệu lực 15/07/2021
Trích yếu nội dung Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 133/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập Báo cáo tài chính nhà nước
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Tài chính
Người ký duyệt Đồ Hoàng Anh Tuấn
Tài liệu đính kèm Thông tư 39.2021.pdf