No title... No title... No title...
Bãi bỏ Thông tư số 179/2012/TT-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về ghi nhận, đánh giá, xử lý các khoản chênh lệnh tỷ giá hối đoái trong doanh nghiệp
Số ký hiệu văn bản 37/2021/TT-BTC
Ngày ban hành 27/05/2021
Ngày hiệu lực 11/07/2021
Trích yếu nội dung Bãi bỏ Thông tư số 179/2012/TT-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về ghi nhận, đánh giá, xử lý các khoản chênh lệnh tỷ giá hối đoái trong doanh nghiệp
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Tài chính
Người ký duyệt Huỳnh Quang Hải
Tài liệu đính kèm TT 37.BTC.pdf