No title... No title... No title...
Hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 10ỏ% vồn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phần
Số ký hiệu văn bản 32/2021/TT-BTC
Ngày ban hành 17/05/2021
Ngày hiệu lực 01/07/2021
Trích yếu nội dung Hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 10ỏ% vồn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phần
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Tài chính
Người ký duyệt Huỳnh Quang Hải
Tài liệu đính kèm TT số 32. BTC.pdf