No title... No title... No title...
Về việc Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng định mức phân bổ chi thường xuyên của ngân sách nhà nước năm 2022
Số ký hiệu văn bản 870/QĐ-BTC
Ngày ban hành 29/04/2021
Ngày hiệu lực 29/04/2021
Trích yếu nội dung Về việc Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng định mức phân bổ chi thường xuyên của ngân sách nhà nước năm 2022
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài chính
Người ký duyệt Hồ Đức Phớc
Tài liệu đính kèm QĐ 870.BTCsigned.pdf