No title... No title... No title...
Về việc thành lập Ban chỉ đạo và Tổ biên tập xây dựng Đề án "Đổi mới cơ chế phân cấp quản lý, phân bổ ngân sách nhà nước để đảm bảo vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương và chủ động của ngân sách địa phương, các cơ quan, đơn vị có liên quan"
Số ký hiệu văn bản 871/QĐ-BTC
Ngày ban hành 29/04/2021
Ngày hiệu lực 29/04/2021
Trích yếu nội dung Về việc thành lập Ban chỉ đạo và Tổ biên tập xây dựng Đề án "Đổi mới cơ chế phân cấp quản lý, phân bổ ngân sách nhà nước để đảm bảo vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương và chủ động của ngân sách địa phương, các cơ quan, đơn vị có liên quan"
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài chính
Người ký duyệt Hồ Đức Phớc
Tài liệu đính kèm QĐ số 871.BTC.pdf