No title... No title... No title...
Quy định về việc thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ sổ
Số ký hiệu văn bản 22/2021/TT-BTC
Ngày ban hành 29/03/2021
Ngày hiệu lực 15/05/2021
Trích yếu nội dung Quy định về việc thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ sổ
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Tài chính
Người ký duyệt Huỳnh Quang Hải
Tài liệu đính kèm Thông tư 22.2021.pdf